De Heldinnenlaan 200
3543 MB  Utrecht
030 241 41 55
Language
  • Nederlands
  • Français

WALTHER PILOT Meerlagenfilter


Betere bescherming van het milieu door hoge afscheidingsgraad

De meerlagenfilter bestaat uit meerdere boven elkaar liggende papierlagen.Het basistype bestaat uit 6 of 8 lagen papier. Bij het speciaal type wordt de laatste laag vervangen door een kunststofvlies. Via meerdere openingen kan de afvoerluchtstroom het filter passeren. De openingen worden naar achter toe steeds kleiner en zijn verspringend ten opzichte van elkaar aangebracht. Zo ontstaan er turbulenties in de luchtstroom, die de afzetting van de verfdeeltjes bevorderen. De kleinste deeltjes worden in het achterste deel van de mat afgescheiden.


Downlaoden PDF Meerlagenfilter - Brochure