De Heldinnenlaan 200
3543 MB  Utrecht
030 241 41 55
Language
  • Nederlands
  • Français

WALTHER PILOT Andreae filter


De Andreae-filter werkt volgens het principe van centrifugale afscheiding. Bij de doorgang door de filter wordt de luchtstroom met verfdeeltjes door de harmonicastructuur onderworpen aan meerdere extreme richtingsveranderingen. Naargelang de massa worden de deeltjes daarbij uit de luchtstroom gestoten en hechten ze zich in de afzetkamers buiten de luchtstroom.

Grote opnamecapaciteit

De deeltjes kunnen zo niet meer verder zwerven. De weg voor de luchtstroom blijft vrij. Met dit principe wordt een grote verfopnamecapaciteit en hoge standtijd bereikt. Eenvoudig aanbrengen en verwijderen. De filter kan eenvoudig in/uit het frame langs het profiel aangebracht/verwijderd worden.

Indien er gewerkt wordt met sneldrogende materialen kan een paintstop worden toegepast achter de Andreae filter.


Downlaoden PDF Andreae filter - Brochure